Läs på svenska

How to fix GPS recording issues on Android phones

Dogtracks stops recording or you only get straight lines

Usually, battery saving settings on Android phones are the cause of most GPS troubles. These settings can force quit the GPS at any time, which means that the Dogtracks app cannot continue to record your activity. Try these tips when recording with an Android phone:

 1. Check that you’re running the latest updates of both the Dogtracks app and your Android device.
 2. Be sure to add Dogtracks as a “protected app” in your phone’s settings and disable or ignore any energy optimizations or battery saving modes.
 3. Location permission. Set location access for Dogtracks to “Allow all the time”.

Bad GPS accuracy

The GPS in a mobile phone will under good conditions give you an accuracy of 5-10m. This means that even if you walk on exactly the same path twice the tracks can be up to 20m apart. This is normal and nothing we can do anything about. To solve this you will have to add an external GPS. If your phone under good conditions doesn’t give you an accuracy of 5-10m there are some things you can do to improve this. Restart your phone and test Dogtracks between each step.

 1. If you have a cover on your phone, remove it.
 2. “Google Location Accuracy”. Turn off “Improve Location Accuracy”.
 3. Turn on Flight mode.


Read in english

Så här löser du några vanliga problem med GPS på en Androidtelefon

Dogtracks slutar spela in eller du får bara raka streck

Problem med GPS beror oftast på hur energisparfunktionerna på Androidtelefonen är inställda. Dessa funktioner kan tvinga telefonen periodvis stänga av GPS för att spara batteri och det medför att Dogtracks inte kan spela in dina spår. Prova dessa förslag för att lösa problemet.

 1. Kontrollera att du använder senaste versionen av Dogtracks och att du har uppdaterat din telefon till senast möjliga version av Android.
 2. Lägg till Dogtracks till “prioriterade appar” under inställningarna för din telefon. Stäng även av alla energisparfunktioner.
 3. Platstjänster. Ställ in så att Dogtracks “Alltid” har tillgång till platstjänsterna.

Dålig GPS-noggrannhet

Noggrannheten för GPS på en mobiltelefon är under bra förhållanden ungefär 5-10m. Detta betyder att även om du går i exakt samma spår två gånger så kan spåren ligga upp till 20m ifrån varandra. Detta är helt normalt och ingenting vi kan göra något åt. För att lösa detta behöver du använda en extern GPS kopplad till din telefon. Om din telefon, under bra förhållanden, inge ger dig en noggrannhet på 5-10m så kan du prova följande tips. Starta om din telefon och testa Dogtracks mellan varje steg.

 1. Om du har ett skal på telefonen så ta av det.
 2. “Google - Platsangivelsens exakthet”. Stäng av “Förbättra Platsangivelsens exakthet”.
 3. Sätt på “Flygplansläget”.